מדיניות השקעות

הקרן מנוהלת ע"פ גישת הערך ולפיכך אופק ההשקעה של הקרן הינו לטווחי זמן הבינוני-ארוך.

 

הקרן מאתרת את נכסיה בהסתמך על מחקר עצמאי ובלתי תלוי המתבסס על ניתוחים פנדמנטליים כלכליים.

עיקר הנכסים הנכללים בקרן הם בחברות איכותיות ובעלי רווחיות שוטפת,

לכן הקרן תשקיע בחברות ע"פ הקריטריונים הבאים-

 

חברות איכותיות עם יתרון תחרותי,

חברות שהשוק לא מעריך נאותה את הפוטנציאל העתידי שלהן,

חברות שנענשות בצורה קיצונית ע"י השוק עקב שיקולי טווח קצר

וכן במצבים מיוחדים אשר מתרחשים מעת לעת בשוק ההון.

 

© 2013 Amida Israel