אמידה ישראל

במיוחד בימים אלו כאשר סביבת ריבית הבסיס של בנק ישראל שואפת לאפס ותשואות האגרות חוב נמוכות מאוד, יש ערך מוסף ליכולות אנליטיות וניתוח חברות באופן מעמיק. קרן אמידה ישראל עוסקת בניתוח מעמיק של חברות בארץ ובחו"ל עפ"י גישת הערך הפנדמנטלית.

בנובמבר 2013 הציג קובי חזן, שותף מנהל קרן אמידה ישראל, רעיון השקעתי אשר הניב תשואה של מעל 70% ובסטיית תקן נמוכה.
זו דוגמא לחברות אשר נכללות בקרן  אשר מנהלת השקעות למשקיעים פרטיים ומוסדיים. 
להלן הסרטון המלא מקונגרס מנהלי השקעות 11/2013:
ניהול הקרן מתבצע באחריות ובדגש גדול על ניהול סיכונים 
הקרן מתאימה למשקיעים בעלי אופק השקעה בינוני-ארוך
קיימת קורולציה ישירה בין ביצועי הקרן לדמי הניהול
ניסיון ותוצאות מוכחות לאורך שנים
הגינות ומקצועיות ללא פשרות ושירות אישי וצמוד