top of page
Glass Buildings

הצהרת משקיע כשיר

 

על מנת לקבל את המכתבים לשותפים, על פי הוראות הדין, יש להצהיר שהינך משקיע כשיר.

אנא בחר בלפחות אחת מהאפשרויות הבאות:

תודה! ניצור קשר בהקדם

bottom of page